Свържете се с нас

Информация за контакт

e-mail: sportist2019@nove.bg

–––––––––––––––

За въпроси, свързани с анкетата:

Василена Матакева

моб. тел.: 0888 00 83 07 

–––––––––––––––

Десислава Виткова

моб. тел.: 0888 606 626

моб. тел.: 0888 332 130

e-mail: sportist2019@nove.bg