Свържете се с нас

Информация за контакт

Десислава Виткова
моб. тел.: 0888 606 626 
моб. тел.: 0888 332 130 
e-mail: sportist2019@nove.bg

–––––––––––––––

За въпроси, свързани с анкетата:

Василена Матакева
моб. тел.: 0888 00 83 07